Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Phạm Tân Dân

Nhà thơ PHẠM TÂN DÂN Sinh ngày12 tháng 8 năm1948, quê ở Ninh Mỹ Hoa Lư Ninh Bình. Ông công tác tại MTTQVN tỉnh Ninh Bình nay đã Nghỉ hưu. Thơ ông chủ yếu viết về các miền dất nơi ông đã từng đi qua. Lời thơ giản dị, tự sự như kể những câu […]

Read More