Bài viết sẽ cập nhật đầy đủ bảng giá xe tải Hino kèm những khuyến mãi cập nhật mới nhất tại tháng 04/2021. Qua đây có thể giúp bạn xác định chính xác được giá của từng dòng xe cũng như những mẫu mã khác nhau của hãng xe tải Hino. Từ đó có thể đưa đến những lựa chọn chính xác theo nhu cầu của bản thân.

Bảng giá xe tải Hino cập nhật mới nhất

1. Giá xe tải Hino XZU650L

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino XZU650L thùng đông lạnh (1,5T) 904.000.000
Xe tải Hino XZU650L thùng bảo ôn (1,9T) 795.000.000
Xe tải Hino XZU650L thùng bạt (1,9T) 640.000.00
Xe tải Hino XZU650L thùng kín (1,8T) 650.000.000
Xe tải Hino XZU650L thùng lửng (1,9T) 640.000.000
Bảng giá xe tải Hino XZU650L
Xe tải Hino XZU650L

2. Giá xe tải Hino XZU720L

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino XZU720L thùng bảo ôn (3T) 835.000.000
Xe tải Hino XZU720L thùng bạt (3T) 688.000.000
Xe tải Hino XZU720L thùng kín (3,5T) 693.000.000
Bảng giá xe tải Hino XZU720L
Xe tải Hino XZU720L

3. Giá xe tải Hino XZU342L nhập khẩu

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino XZU342L thùng lửng (3,5T) 580.000.000
Xe tải Hino Dutro XZU342L thùng lửng (5T) 600.000.000
Xe tải Hino XZU342L thùng kín bửng nâng (4,5T) 685.000.000
Xe tải Hino XZU342L thùng đông lạnh (4,8T) 850.000.000
Xe tải Hino XZU342L thùng bạt (3,49T) 585.000.000
Xe tải Hino XZU342L thùng kín (3,5T) 590.000.000
Bảng giá xe tải Hino XZU342L
Xe tải Hino XZU342L

4. Giá xe tải Hino FC

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino FC9JLTA thùng lửng (6T) 895.000.000
Xe tải Hino thùng bảo ôn FC9JJTA (6T) 1.030.000.000
Xe tải Hino thùng kín FC9JJTA (6T) 900.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt FC9JJTA (6T) 898.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt FC9JLTC (6,5T) 940.000.000
Xe tải Hino thùng kín FC9JLTC (6T) 945.000.000
Xe tải Hino thùng bảo ôn FC9JLTC (6,4T) 1.100.000.000
Xe tải Hino thùng lửng FC9JLTC (6,7T) 915.000.000
Xe tải Hino thùng lửng FC9JNTC ((6,7T) 945.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt FC9JJTC (7T) 930.000.000
Xe tải Hino tấn thùng bảo ôn FC99JJTC (6,2T) 1.090.000.000
Bảng giá xe tải Hino FC
Xe tải Hino FC

5. Giá xe tải Hino FG

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino FG thùng đông lạnh (8T) 2.160.000.000
Xe tải Hino FG8JPSB thùng lửng (8,6T) 1.290.000.000
Xe tải Hino thùng bảo ôn – FG8JPSL (7,6T) 1.560.000.000
Xe tải Hino thùng bảo ôn FG8JPSB (8,3T) 1.530.000.000
Xe tải Hino thùng bảo ôn – FG8JPSU (6,7T) 1.550.000.000
Xe tải Hino thùng kín – FG8JPSL (8,1T) 1.340.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt – FG8JPSB (8,8T) 1.338.000.000
Xe tải Hino tấn thùng kín 9m8 – FG8JPSU (7T) 1.422.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt – FG8JPSN (9,5T) 1.440.000.000
Xe tải Hino  thùng bạt – FG8JP7A (8,2T) 1.350.000.000
Xe tải Hino thùng mui bạt – FG8JT7A (7,8T) 1.390.000.000
Xe tải Hino thùng kín – FG8JJ7A (7,6T) 1.330.000.000
Xe tải Hino tấn thùng chở kính – FG8JP7A (8,5T) 1.400.000.000
Xe tải Hino thùng lửng – FG8JT7A (8,5T) 1.360.000.000
Bảng giá xe tải Hino FG
Xe tải Hino FG

6. Giá xe tải Hino FL

Loại xe Giá (VND)
Xe tải Hino FL8JTSL thùng lửng (15,8T) 1.620.000.000
Xe tải Hino FL8JTSA thùng lửng (16,3T) 1.570.000.000
Xe tải Hino FL8JTSL thùng mui kín (15T) 1.670.000.000
Xe tải Hino FL8JTSL thùng bạt (15T) 1.650.000.000
Xe tải Hino FL8JTSA thùng mui bạt (15,6T) 1.600.000.000
Xe tải Hino FL8JW7A thùng mui bạt (14,3T) 1.750.000.000
Xe tải Hino FL8JW7A thùng mui bạt (15T) 1.750.000.000
Xe tải Hino FL8JT7A thùng mui bạt (15,3T) 1.685.000.000
Xe tải Hino FL8JT7A hùng lửng (15T) 1.665.000.000
Xe tải Hino FL8JT7A thùng kín (15T) 1.705.000.000
Xe tải Hino FL8JW7A thùng kín (15T) 1.775.000.000

 

Bảng giá xe tải Hino FL
Xe tải Hino FL

Giá xe tải Hino XZU720L Loại xe Giá (VND) Xe tải Hino XZU720L thùng bảo ôn (3T) 835.Giá xe tải Hino XZU342L nhập khẩu Loại xe Giá (VND) Xe tải Hino XZU342L thùng lửng (3,5T) 580.000 Xe tải Hino XZU342L thùng kín bửng nâng (4,5T) 685.

Trả lời